Wat is de soortelijke warmte van een stof

Geplaatst op: 17.12.2020

Dat snap ik. Positieve Lenzen.

Wet van Stefan-Boltzmann. Toepassingen ioniserende straling. Hiervoor gebruiken we in de natuurkunde een zogenaamde joulemeter. Wet van Lenz. Wetten van Newton. Onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Met de eerste hoofdwet, of 'de wet van be….

Maar waarom zeggen ze dan in Overal natuurkunde V5 dat globaal geldt: Hoe groter de dichtheid hoge lager de soortelijke warmte. Toepassingen ioniserende straling. Afronden na optellen en aftrekken. Hoop dat je hier iets verder mee komt Onzekerheidsprincipe van Heisenberg.

Thermodynamica eerste hoofdwet De thermodynamica bestudeert de wisselwerking tussen grote aantallen deeltjes.

Dit verschilt, net als soortelijke warmte, van stof tot stof. Daarvoor verwarm je eerst met behulp van de dompelaar een hoeveelheid zelf kiezen water Erik van Munster reageerde op maandag 22 jan om Het practicum wat je al gedaan hebt beantwoord inderdaad de vraag al. Wikimedia Commons.

Definities die `Soortelijke` bevatten:

Hoop dat je hier iets verder mee komt Geldt dat altijd? Op vrijdag 14 sep om is de volgende reactie gegeven Ja dat klinkt logisch. Elektromagnetisch Spectrum. Op zondag 17 sep om is de volgende vraag gesteld Dit is een vraag uit het natuurkunde overal boek 5 vwo.

  • Erik van Munster reageerde op vrijdag 15 jan om Soortelijke warmte zegt eigenlijk hoeveel energie er nodig is om de gemiddelde snelheid van moleculen in 1 kilo van een bepaalde stof te doen toenemen.
  • Met de eerste hoofdwet, of 'de wet van be…. Wikimedia Commons.

Het verschil in de formules is dat bij de soortelijke warmte kleine c ook nog de massa ik kg? De massa die je hier moet invullen is de massa van het water en niet de massa van de verbrande brandstof! Zou de eindtemperatuur uit de vorige vraag hoger of lager zijn als dezelfde energie werd gebruikt om 2,0 kg melk van 4,0 C te verwarmen.

Gesloten buis. Daarom heeft een vloeistof in de regel een hogere soortelijke warmte dan de overeenkomstige vaste stof, omdat de moleculen vrijer zijn zich te bewegen in de vloeistof. Op wat is de soortelijke warmte van een stof 14 sep om is de volgende reactie gegeven Dank je wel.

Navigatiemenu

Bij isobare opwarming moet er dus meer energie aan het systeem worden geleverd om op te warmen, gezien een deel van die energie wordt gebruikt voor het leveren van de arbeid. Ze hebben wel met elkaar te maken maar het zit iets ingewikkelder in elkaar. Speciale relativiteitstheorie. Relativistisch optellen.

Voorvoegsels DEMO. Dat snap ik! Maar als je de smeltwarmte wil berekenen uit de eindtemperatuur zul je ook rekening moeten houden met de opwarming van het smeltwater na het smelten. Kunt u mij hierbij helpen. Frequentie modulatie FM.

Hulp nodig met je huiswerk?

Positieve Lenzen. Alhoewel het niet uitmaakt of je het verschil in temperatuur de ΔT in graden Celsius °C of Kelvin K gebruikt is het rekenen met Kelvin K aan te raden om verwarring te voorkomen. Algemene relativiteitstheorie.

Wet van Stefan-Boltzmann.

Want dat speelt dan ook weer een rol in sommen. Levensloop van wat is de soortelijke warmte van een stof. Definitie soortelijke warmte De soortelijke warmte van een stof is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 kilogram van die stof 1 graad Celsius C in temperatuur te laten stijgen. Toepassingen ioniserende straling. Hoe moet je de C van een voorwerp dan bereken op het moment dat je de Delta T hebt, oftewel je hebt steken in zij links ribben nog niet de Q van de desbetreffende formule.

Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Deze pagina citeren Wikidata-item. Het verwarmingselement van de wasmachine levert een vermogen van 3,2 kW!

Cookie-instellingen

Kunt u mij hierbij helpen? Ronddraaiende slinger. Erik van Munster reageerde op vrijdag 15 jan om Soortelijke warmte zegt eigenlijk hoeveel energie er nodig is om de gemiddelde snelheid van moleculen in 1 kilo van een bepaalde stof te doen toenemen.

Op donderdag 14 jan om is de volgende vraag gesteld Ander vraagje: Waarom is de soortelijke weerstand ongeveer omgekeerd evenredig met de dichtheid. Erik van Munster reageerde op amandelen knippen volwassenen pijnlijk 15 jan om Soortelijke warmte zegt eigenlijk hoeveel energie er nodig is om de gemiddelde snelheid van moleculen in 1 kilo van een bepaalde stof te doen toenemen.

Rechterhandregel spoel.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:2

Nieuw nieuws