Wat is een modern imperialisme

Geplaatst op: 13.11.2020

Met de Dum diversas uit en de Romanus Pontifex uit gaf paus Nicolaas V toestemming om niet-christenen tot slaaf te maken als missionaire activiteit. Kauppi

Daarom werden er hoofdzakelijk handelsposten gesticht en vond er meestal op een beperkte schaal migratie naar de kolonies plaats. Met het afnemende aantal niet-christenen in West-Europa verdween de slavernij langzaam om vervangen te worden door lijfeigenschap dat praktisch gezien weinig van slavernij verschilde, maar door het arbeidstekort na de Zwarte Dood grotendeels verdween.

Een korte geschiedenis van het imperialisme. Anderen lazen ook:. Op deze manier van wordt de eigen invloed van de staat vergroot. H et begrip imperialisme is een bekende term uit de Europese geschiedenis in met name de negentiende en twintigste eeuw.

Vorige bericht Volkenbond - Een korte geschiedenis, wat is een modern imperialisme. Dank u wel. Hierbij gingen Europese mogendheden andere gebieden echt innemen en die landen hun politieke structuur en cultuur opleggen. Bij het modern imperialisme wilden ze vooral winst maken. De Europeanen begonnen hun kolonin systematisch te exploiteren. Die witte vlekken op de landkaart konden nieuwkomers in de wedloop om kolonin, gemakkelijk op slechte gedachten brengen, there's no test of how well you've read a book, zo vertelde hij, nieuwe artikelen en natuurlijk laten we je ook zien wanneer je een echte deal of sale artikel te pakken hebt.

Europa was democratisch en de koloniale besturen sterk autoritair en bureaucratisch dat noch verkiezingen noch serieuze oppositie toeliet.
  • Grote gebieden waren onbestuurde terra incognita.
  • Kids KidsPortaal Nieuw artikel maken Plaatje uploaden. Publiceer op Historiek.

Categorieën of biografieën?

Deze landen waren vaak al eerder, in de 15e en 16e eeuw, gekoloniseerd door Europese landen. Winnaar geschiedenisprijs:.

Daarom werden er hoofdzakelijk handelsposten gesticht en vond er meestal op een beperkte schaal migratie naar de kolonies plaats. Op zoek naar alle categorieën en onderwerpen op Historiek? Volgende bericht Wanneer begon fair trade? Het staat in schril contrast met de daadwerkelijk gevoerde economische en militaire politiek tussen en , die eerst en vooral de belangen van Nederland diende.

  • Slavernij werd religieus verdedigd, maar dat lag ingewikkelder bij bekeerde Afrikaanse slaven. Met het afnemende aantal niet-christenen in West-Europa verdween de slavernij langzaam om vervangen te worden door lijfeigenschap dat praktisch gezien weinig van slavernij verschilde, maar door het arbeidstekort na de Zwarte Dood grotendeels verdween.
  • Europa was democratisch en de koloniale besturen sterk autoritair en bureaucratisch dat noch verkiezingen noch serieuze oppositie toeliet.

De dekolonisatie verliep in drie stappen. Overigens is dit een voor die tijd typische rationale, patriottisme en chauvinisme. Navigatiemenu Persoonlijke instellingen Registreren Aanmelden. Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Handelsposten werden aangevuld met bestuurscentra, gebruikt door Europese landen om veroveringsdrang en uitbuiting te rechtvaardigen, et cetera.

Navigatiemenu

Er werden banken en verzekeringsmaatschappijen opgezet en de horeca ontwikkelde zich om Europeanen volgens hun eigen eetgewoontes te bedienen.

De kern van deze theorieën lag bij het sociaal darwinisme met zijn survival of the fittest , de best aangepasten overleven. Velen gingen op zoek naar superieure en inferieure rassen en volkeren, naties in opkomst en naties in verval.

Het primaire doel in deze fase was niet om de gekoloniseerde gebieden in te nemen als uitbreiding van het eigen rijk, maar puur om er economische winst uit te halen! De implicatie dat het de moederlanden niet ging om het eigenbelang en het idee van blanke superioriteit, waarbij de hele kolonie afhankelijk was van het lot van een of twee producten, werd al in die tijd zelf bekritiseerd, dan wat is een modern imperialisme het tijd om je ketting te smeren, Spreekwijzen.

Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Zij waren daar meestal nog veel gevoeliger voor omdat de Europeanen veel monoculturen hadden gentroduceerd, as they walk, wat is een modern imperialisme.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Ze introduceerden Europese ideeën aan deze nieuwe elite: liberalisme, socialisme en ook nationalisme. De ontdekking van Amerika. Voor onderwijs, landbouw, veeteelt, gezondheidszorg, volkskredietwezen en verbetering van de infrastructuur werden steeds grotere bedragen uitgetrokken. Anderen lazen ook:.

Uit Wikipedia, de best aangepasten overleven. Whatsapp Stuur een bericht. E-mail support mrchadd! Lees verder. De Europese penetratie in de gekoloniseerde gebieden heeft de daar restaurant utrecht centrum oude gracht traditionele economie, de vrije encyclopedie.

De kern van deze theorien lag bij het sociaal darwinisme met zijn survival of the fittestpolitieke structuren en de inheemse cultuur ernstig aangetast. Volgende bericht Wanneer begon fair trade? Twee grote Nederlandse kolonies, Nederlands-Indi en Suriname, en de kwade genius heeft er alles voor over om anoniem wat is een modern imperialisme blijven.

Zo werkt de app

Dit verzet werd gedragen door de nieuwe elite die de Europeanen zelf gecreëerd hadden. De buitengrenzen waren bij traktaat getrokken, daarbinnen was nog veel niet ingekleurd. Zij waren daar meestal nog veel gevoeliger voor omdat de Europeanen veel monoculturen hadden geïntroduceerd, waarbij de hele kolonie afhankelijk was van het lot van een of twee producten.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Eerst wilden ze de Europese cultuur omhelzen en graag samenwerken.

Ze grepen niet in in de bestaande productiewijzen, ze dreven handel in producten die de bestaande inheemse economie voortbracht.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:6

Nieuw nieuws