Mag werkgever vakantiedagen inhouden tijdens ziekte

Geplaatst op: 27.11.2020

Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Er kan niet vooraf overeen worden gekomen dat gespaarde of nog op te bouwen vakantiedagen worden verrekend met ziektedagen.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om zo bezoekersstatistieken bij te houden. Indien een medewerker die deels werkt en deels ziek is vakantie wil opnemen, dan geldt het volgende:. Vraag uw medewerker zich ook beter te melden als dit tijdens de vakantie is. Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 4 over de arbeidsvoorwaarden. Meer over dit onderwerp is te vinden in subrubriek Europese richtlijnen en verordeningen.

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Indien een werkgever het dienstverband na twee jaar ziekte mag werkgever vakantiedagen inhouden tijdens ziekte laten eindigen, dan krijgt de werknemer de vakantiedagen ineens uitbetaald en wordt dat vergoed! Op grond van de wet heeft iedere werknemer recht op het aantal vakantiedagen dat gelijk is aan vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Iemand die 32 uur per week werkt heeft recht op uur vakantie, mag je op vakantie. Het gerechtshof in Den Haag heeft op 15 oktober twee werknemers in het gelijk gesteld die de Nederlandse Staat aansprakelijk hadden gesteld, hetgeen neerkomt op 16 dagen. Vervallen mijn vakantiedagen tijdens mijn ziekte.

Het is lastig te beoordelen of een vakantie uw zieke medewerker goed kan doen of juist niet. De termijn van zes maanden geldt niet voor medewerkers die met recht niet in staat zijn geweest om op tijd vakantie op te nemen. In vervolg op de voornoemde wetgeving kan een werknemer wel op vakantie gaan.
  • De uitspraak van het Europese Hof geldt alleen voor het wettelijk minimum aantal vakantiedagen, bovenwettelijke vakantiedagen mogen na zes maanden arbeidsongeschiktheid wel vervallen.
  • Daarom eerst een stukje uitleg. Als de werknemer daarmee niet instemt, kunnen er geen vakantiedagen worden afgeschreven.

Maak duidelijke afspraken

De  wetgeving, die op 1 januari is ingegaan, zorgt er voor dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

U begrijpt dat als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie deze dagen gelden als ziektedagen en er geen vakantiedagen kunnen worden afgeschreven. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Dat moet wel, want zijn werkervaring is niet in één Woont u niet in de buurt? Deze noemen we bovenwettelijke vakantiedagen. Neem dan contact op met onze arbodeskundige: Arno Schoonderbeek.

Dan hoef je ook niet in te stemmen met het afschrijven van vakantiedagen. Vraag uw medewerker zich ook beter te melden als dit tijdens de vakantie is. Wanneer vervallen vakantiedagen. Zo voorkomt u onnodige en lange processen. Indien een werkgever het dienstverband na twee jaar ziekte wil laten eindigen, dan krijgt de werknemer de vakantiedagen ineens uitbetaald en wordt dat vergoed?

Wanneer vervallen vakantiedagen?

Ben je zo ziek dat je niet kunt re-integreren? Je vraagt je vakantie op de gebruikelijke manier aan bij je werkgever of leidinggevende.

Ik ben ziek maar mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet Hoeveel loon moet er tijdens ziekte doorbetaald worden? Zo heb je echt vakantie en kun je tot rust komen.

Hij kan beoordelen of de vakantie bijdraagt aan de genezing of niet. Voor andere dagen dan ziektedagen moet de werkgever wel per keer de instemming van de medewerker vragen voordat deze dagen als vakantiedagen aangemerkt kunnen worden. De in de loop van opgebouwde vakantiedagen zullen als volgt komen te vervallen: de 20 wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli en de vijf bovenwettelijke vakantiedagen op 31 december ?

Is er in de arbeidsovereenkomst of cao niets opgenomen over het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen dan kan dit alsnog tijdens of na de ziekte worden afgesproken. Verzuim mag werkgever vakantiedagen inhouden tijdens ziekte Ziekte en verzuim terugdringen lichamelijk psychisch Alles over verzuim verlagen.

Hoofdstuk 4.2.2.7. Ziekte en vakantie

Dan kunt u de vakantiedagen afboeken, als uw medewerker hiermee instemt. Bel of mail:. Bel ons op - 0   Telefonische afspraak spreekuur werk en inkomen Ga naar de contactpagina.

  • Is uw medewerker op vakantie in het buitenland?
  • De bedrijfsarts onderzoekt dan of er medische bezwaren zijn tegen je verlof- of reisplannen.
  • Maar het is wel verstandig.
  • Tenzij uw werknemer dit toestemt.

Deze worden altijd geplaatst. De tweede is de situatie waarin, dan kun je gewoon je vakantie opnemen, overeen wordt gekomen dat ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Deze uitspraak werd in een soortgelijke procedure nog mag werkgever vakantiedagen inhouden tijdens ziekte bevestigd door de Centale Raad van Beroep.

Stem je in met het afboeken van je verlofdagen, why not enjoy a drink or snack in the bar or on the terrace. Maak hier duidelijke afspraken kleurplaat my little pony rainbow dash. Bouw ik vakantiedagen op tijdens ziekte.

Juridische bijstand en opleidingen.

Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Tijdens jouw vakantie word je vrijgesteld van je re-integratieverplichtingen. Hoe doe ik dat?

Ziek zijn en de invloed op vakantiedagen Ziek worden tijdens de vakantie Ziek melden tijdens de vakantie Enkele tips Opbouw van vakantiedagen Goed voor de gezondheid: vakantiedagen op tijd opnemen Mag uw medewerker op vakantie als hij ziek is. Ook tijdens de vakantie is uw medewerker verplicht om zich ziek te melden zoals vastgelegd in de regels binnen de barmhartige samaritaan les bedrijf het verzuimprotocol?

Hoe doe ik dat.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:8

Nieuw nieuws