Belgische ambassade nederland identiteitskaart

Geplaatst op: 13.01.2021

Voor Thailand heeft u een geldig Belgisch paspoort het rode boekje of Nederlands paspoort nodig dat bij thuiskomst nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn. Normaliter vult u in het vliegtuig een ED-kaart in wanneer u naar Curaçao afreist.

Staat er in uw persoonlijke checklist stap 1 dat u een geboorteakte moet meenemen? Dan kunt u bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal een nieuw paspoort of een identiteitskaart aanvragen.

Corendon gaat bij het geven van de informatie uit van de Belgische of Nederlandse nationaliteit. Sinds maart wordt op de houderpagina van alle paspoorten en identiteitskaarten die in het buitenland zijn aangevraagd 'minister van Buitenlandse Zaken' vermeld.

Als u naar het buitenland reist, moet u altijd uw Belgische identiteitskaart meenemen. Voor Gambia heeft u een geldig Belgisch paspoort het rode boekje of Nederlands paspoort of identiteitskaart nodig dat bij thuiskomst nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn en minimaal 1 lege visumpagina bevat.

Misschien heeft u een oud sofinummer.

Voor Curaao heeft u een geldig Belgisch paspoort het rode boekje of Nederlands paspoort nodig dat nog geldig moet zijn tot na uw verblijf. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, belgische ambassade nederland identiteitskaart. Voor Thailand heeft u een geldig Belgisch paspoort het rode boekje of Nederlands paspoort nodig dat bij thuiskomst nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn.

Als u naar het buitenland reist, het consulaat-generaal of VFS Global. Voor Dubai zijn in principe geen inentingen verplicht. U krijgt per e-mail bericht als uw belgische ambassade nederland identiteitskaart klaar is.

Neem een uitgeprinte versie hiervan mee op reis. In het vliegtuig ontvangt u een ED-kaart wanneer u naar Bonaire afreist. Verdere informatie betreffende wonen in het buitenland kunt u terugvinden op de Federale Portaalsite.

Het tarief hangt af van Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij hun gemeente. Heeft u een niet-Belgische of meervoudige nationaliteit, dan raden wij u aan contact op te nemen over de vereiste reisdocumenten met uw ambassade of die van het te bezoeken land.

Ziet u geen checklist? Voor Gambia zijn in principe geen inentingen verplicht, maar u wordt wel sterk aangeraden u te laten inenten tegen Gele koorts, DTP en Hepatitis A.

  • Uw reisdocumenten worden zowel bij de check-in als bij het instappen gecontroleerd.
  • Heeft u een andere nationaliteit dan de Belgische of Nederlandse of beschikt u over een Nederlands vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort, raadpleeg dan de Federale Overheidsdienst België. Opgepast: administratieve bijstand wordt enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister: mogelijkheid tot afgifte van een identiteitskaart of consulaire attesten bijv.

U kunt deze documenten direct gebruiken voor de aanvraag van uw paspoort of ID-kaart. Wanneer u de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezit, is voor reizen naar Griekenland geen visum vereist. Als u naar het buitenland reist, moet u altijd uw Belgische identiteitskaart meenemen. Heeft u een andere nationaliteit dan de Belgische of Nederlandse of beschikt u over een Nederlands vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort, belgische ambassade nederland identiteitskaart, raadpleeg dan de Federale Overheidsdienst Belgi.

Heeft u een belgische ambassade nederland identiteitskaart in een andere taal.

Q&A’s gevolgen coronavirus

Voor Thailand zijn in principe geen inentingen verplicht, maar wel sterk aan te raden zijn inentingen tegen DTP en Hepatitis A. Die moet ook zelf aanwezig zijn bij de aanvraag. Voor Abu Dhabi zijn in principe geen inentingen verplicht. Mocht het zo zijn dat de geldigheid van uw reisdocument, om welke reden dan ook, niet goed gecontroleerd is bij de check-in en dit ervoor zorgt dat u geen tijd meer heeft om een nooddocument aan te vragen, dan is dit nooit de verantwoordelijkheid van Corendon.

Een Belgisch paspoort heeft een belgische ambassade nederland identiteitskaart van 7 jaar. Voor Brazili heeft u een geldig Belgisch paspoort het rode boekje of Nederlands paspoort nodig dat nog 6 maanden geldig moet zijn tot aantal inwoners per provincie belgie uw verblijf.

Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Luxemburg. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 dagen. Over het algemeen wordt een Nederlandse identiteitskaart ook als reisdocument geaccepteerd.

Voorwaarden aanvraag paspoort of identiteitskaart

Moet u toch een nooddocument aanvragen, houd er dan rekening mee dat niet elk land een nooddocument accepteert en de benodigde geldigheid per land kan verschillen. U betaalt dit als u uw aanvraag indient.

Wanneer u de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezit, is voor reizen naar Griekenland geen visum vereist. Let op: Uw reisdocument moet dus bij vertrek nog minimaal 8 maanden geldig zijn!

  • Elke Belg die zijn gewone verblijfplaats in het buitenland wil vestigen, moet hiervan ten laatste de dag vóór zijn vertrek aangifte doen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.
  • Een reis visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht.
  • Voor andere landen hebt u boven op uw identiteitskaart een paspoort en soms zelfs een visum nodig.
  • Denk bij het invullen van uw gegevens aan de juiste vermelding van voor- en achternaam zoals aangegeven in uw paspoort.

Voor de aanvraag van een paspoort of ID-kaart is het belangrijk dat u de juiste documenten kunt laten zien. Woont u als Nederlander in het buitenland. Beide dienen minstens nog 60 dagen na afloop van de visumperiode geldig te zijn. Informeer tijdig voor vertrek bij de huisarts of het Insitute of Tropical Medicine over actuele benodigde vaccinaties en persoonsgebonden advies!

Belgische ambassade nederland identiteitskaart is legalisatie niet nodig. Documenten Kan ik in Nederland een paspoort aanvragen als ik in het buitenland woon. U hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wanneer u de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezit, belgische ambassade nederland identiteitskaart, is voor reizen naar Bulgarije geen visum vereist.

Na aanvraag van uw visum, wordt deze per e-mail naar u verzonden. Voor specifieke vragen over reisdocumenten kunt u ook terecht bij uw gemeentebestuur. In Gambia komt bovendien malaria voor dus het is verstandig om anti-malariapillen mee te nemen. Mocht het zo zijn dat de geldigheid van uw reisdocument, om welke reden dan ook, niet goed gecontroleerd is bij de check-in en dit ervoor zorgt dat u geen tijd meer heeft om een nooddocument aan te vragen, dan is dit nooit de verantwoordelijkheid van Corendon.

Dan komt uw BSN automatisch in uw paspoort te staan. Heeft u een document uit een ander land! Meer details?

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:10

Nieuw nieuws