Aantal huishouden nederland cbs

Geplaatst op: 10.01.2021

Daarom hebben we aanvullende analyses gedaan om een bandbreedte rond de verwachte ontwikkeling te bepalen. Dit werkt door in het regionale beeld: in verreweg de meeste gemeenten gaat het aantal basisschoolleerlingen verder afnemen.

In Delfzijl en omgeving, delen van Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg wordt een stabilisatie dan wel een lichte daling van het aantal huishoudens verwacht.

Meest waarschijnlijke ontwikkeling De regionale prognose beoogt de meest waarschijnlijke ontwikkeling te beschrijven, rekening houdend met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. Op het platteland komt de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens vooral door de ouderen die alleen achterblijven, na het verlies van hun partner.

Voor buitenlandse migranten is de grote stad aantrekkelijk vanwege goede baankansen en omdat hier al vaak migranten met dezelfde achtergrond wonen. Groningen kent het hoogste percentage alleenstaanden van heel Nederland Ook in de vier grote steden ligt het aandeel hoog. Neem contact op en geef feedback Het CBS heeft veel gegevens op regionaal niveau en voor kleine oppervlakken. Dit gaat samen met een afname van het aantal werkzame personen.

Wel leven minder kinderen al vier jaar in armoede: duizend in ten opzichte van bijna duizend in Neem contact op en geef feedback Het CBS heeft veel gegevens op regionaal niveau en voor kleine oppervlakken. Op verzoek van het CBS heeft het Planbureau ook voor de komende jaren een prognose afgegeven. Bevolkingsgroei naast krimp, aantal huishouden nederland cbs. Selecteer thema Open selectie!

Aan de randen van Nederland is de vergrijzing het sterkst.
  • Achtergrond kaartlaag wisselen. Hoewel het goed gaat met de economie, moesten ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens in rondkomen van een inkomen waarmee je in Nederland arm bent.
  • In het menu kunt u selecteren of u de opgevraagde informatie in tabel- of grafiekvorm wilt bekijken.

Hoofdlijnen

Onderzoek 'Mannen die geen kostwinner zijn, worden als zwakkeling gezien'. In deze vaak vergrijsde gemeenten blijven veel ouderen alleen achter. U kunt dit ook via een tablet raadplegen. Het landelijk aantal kinderen in de basisschoolleeftijden 4 tot 12 jaar neemt tot af, maar zal daarna weer stijgen om na weer te gaan dalen. Afname van het aantal huishoudens komt vooral door het overlijden van alleenstaande ouderen.

Onder huishoudens met een Nederlandse hoofdkostwinner was dat ruim 5 procent. Preventieakkoord Sigaretten verdwijnen over drie jaar uit de supermarkt. Op de lange termijn zien we echter meer gemeenten waar het aantal huishoudens afneemt. Meer huishoudens. Dit geldt vooral aan de randen van Nederland, aantal huishouden nederland cbs.

Hiermee navigeert u naar uw huidige locatie?

Meest waarschijnlijke ontwikkeling

Gebruik hiervoor het zoekveld bovenaan de pagina. U krijgt dan de geometriebestanden in esri shape formaat. Voor buitenlandse migranten is de grote stad aantrekkelijk vanwege goede baankansen en omdat hier al vaak migranten met dezelfde achtergrond wonen.

In de popup venster waar de informatie wordt getoond is het mogelijk om gebieden met elkaar te vergelijken. Niet alleen het aantal maar ook het aandeel alleenstaanden aantal huishouden nederland cbs hoog in de grote steden en de universiteitssteden. Buiten de Randstad en vooral aan de randen van Nederland zal het aantal mensen op de werkzame leeftijden afnemen.

Dit komt vooral door natuurlijke aanwas en buitenlandse migratie. Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS over armoede blijkt verder dat duizend huishoudens al minstens vier jaar in armoede leven, aantal huishouden nederland cbs, wat is de beste browser voor mac 3,3 procent van alle huishoudens.

Hoe ontwikkelen de bevolking en huishoudens zich in de komende drie decennia.

Lage inkomensgrens

Het landelijk aantal kinderen in de basisschoolleeftijden 4 tot 12 jaar neemt tot af, maar zal daarna weer stijgen om na weer te gaan dalen. U kunt er ook voor kiezen geen achtergrond te gebruiken. Niet alle huishoudens met een laag inkomen leven per definitie in armoede.

Van de eerste groep had een kwart in een laag inkomen.

Wel leven minder kinderen al vier jaar in armoede: duizend in ten opzichte van bijna duizend in Hoger risico op langdurige armoede Huishoudens met een niet-westerse afkomst lopen een groter risico op armoede dan Nederlandse huishoudens. Gegrilde puntpaprika uit de oven CBS heeft veel gegevens op regionaal niveau en voor kleine oppervlakken.

Feedback Verbeter Cbs in uw buurt. De immigratie is hier lager en jongeren trekken vaak naar de grote steden. De ZIP-files bevatten meerdere kaarten rond hetzelfde thema, aantal huishouden nederland cbs.

Kies een door u aantal huishouden nederland cbs thema door op de navigatiebalk boven in het scherm te klikken.

Aantal huishoudens in armoede daalt

Altijd weten wat er speelt? Hoger risico op langdurige armoede Huishoudens met een niet-westerse afkomst lopen een groter risico op armoede dan Nederlandse huishoudens. Kwaliteitsverklaring Het CBS heeft als missie het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

In de grote steden en hun randgemeenten wordt in de toekomst nog een groei van de bevolking in de werkzame leeftijden verwacht. U krijgt dan de geometriebestanden in esri shape formaat, aantal huishouden nederland cbs. Het aandeel AOW-gerechtigden in de bevolking neemt overal toe.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:7

Nieuw nieuws